Dołącz do nas

Rozpoczynamy rekrutację! Zapraszamy do kontaktu.

  • +48 690 660 828
  • szkola@galileo.edu.pl

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Wszystkich Rodziców zapraszamy na spotkania indywidualne. Przyjęcie Dziecka do szkoły z ominięciem tych spotkań nie jest możliwe. Ta szkoła różni się od innych, więc bardzo zależy nam na tym, aby Wasza decyzja o włączeniu się do naszej społeczności była świadoma i gruntownie przemyślana. W innym wypadku Wy możecie być rozczarowani, a najbardziej ucierpi na tym Dziecko.

Krok 1
Spotkanie

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Otrzymacie wtedy założenia programowe i statut Galileo oraz wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Ustalimy dogodny termin spotkania Dyrektorki Kasi z Rodzicami/Opiekunami i Dzieckiem.

Spotkania online będą miały miejsce w dniach 18-29 stycznia 2021 r.

Krok 2
Dzień (lub tydzień) próbny

Po spotkaniu ustalamy datę dnia próbnego. Może okazać się, że będzie potrzebny więcej niż jeden taki dzień. Informacje o dniu próbnym można znaleźć w „Regulaminie dnia próbnego”.
Dni próbne online proponujemy w dniach 25 stycznia-5 lutego 2021. Po powrocie do nauki stacjonarnej umówimy się na dodatkowy – ten właściwy 😉 – dzień próbny już w Galileo.

Krok 3
Słuchanie siebie

Dziecko, Rodzice i Galileo mają czas na decyzję o współpracy. Myślimy, rozmawiamy, słuchamy intuicji i rozumu.
Decyzję podejmujemy do 12 lutego 2021 r.

Krok 4
Formalności

W przypadku Waszej i naszej pozytywnej decyzji podamy dalsze kroki i przygotujemy umowę.
Na podpisywanie umów zapraszamy w dniach 15-19 lutego 2021 r.

W sekretariacie (3. piętro, pok. 302) czeka na Was Ewelina.
tel. 690 660 828, szkola@galileo.edu.pl

Na rok szkolny 2021/2022 przewidzieliśmy 8 miejsc w klasie pierwszej oraz po jednym w pozostałych klasach.

Pamiętajcie proszę – tylko podpisana umowa zapewnia miejsce dla Dziecka w Galileo w kolejnym roku szkolnym!

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Autorska Szkoła Podstawowa Galileo z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 13, szkola@galileo.edu.pl, nr tel. 690 660 828.

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom, jak również w celu realizacji umowy.

3. Odbiorcami danych osobowych są: firmy świadczące usługi wsparcia IT, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura rachunkowe, fundacje. Odbiorcami danych mogą być również inne podmioty z których wsparcia będzie administrator korzystał.

4. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych, b) żądania sprostowania danych,
c) żądania usunięcia danych,
d) do przenoszenia danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) żądania ograniczenia przetwarzania,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych, przez czas ich trwania.