Domowa

 

KONTAKT W SPRAWACH EDUKACJI DOMOWEJ BĘDZIE MOŻLIWY PO 23 SIERPNIA!

 

Huurrraaa! 😊

Znowu zlikwidowano rejonizację, a to oznacza, że do Edukacji Domowej w Galileo zapisać może się obecnie każde Dziecko, łod moza po samiuśkie Tatry.

W Galileo wierzymy w moc edukacji każdego rodzaju, szkolnej i pozaszkolnej. Rodziny w ED są u nas pod opieką Karoliny Skrzypek. Karolina jest fanką nauk ścisłych (jest też doradczynią zawodu, pedagożką szkolną, nauczycielką chemii, matematyki oraz fizyki).

Jak to u nas działa?

Każde Dziecko Galileo ma swojego tutora, niezależnie od tego, czy uczy się stacjonarnie, czy jest zapisane do Edukacji Domowej. Tutor opiekuje się Rodziną w ED na każdym etapie kontaktu ze szkołą, jest pierwszą i najważniejszą osobą, z którą spotykają się nasi Uczniowie w ED. Opiekuje się Wami na każdym etapie Waszej przygody z Galileo.

Zapraszamy Was na wszystkie spotkania szkolnej społeczności, otrzymujecie nasze maile informujące o wydarzeniach typu wyjazdy, wyjścia, czy wycieczki. Dołączajcie, jeśli chcecie 🙂

Na początku roku szkolnego organizujemy spotkania z nauczycielami, którzy będą Was prowadzić oraz egzaminować – ustalacie wtedy zasady współpracy, umawiacie się na kolejne spotkania albo na to, że ich nie będzie, być może również od razu na egzaminy.

Każda Rodzina dostaje też Pigułkę Galileo dla Rodzin w edukacji domowej – to taka nasza tradycyjna, opracowana przez nas forma broszurki informacyjnej, do której zawsze możecie zajrzeć zanim zadzwonicie do tutora.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 😉

Zobacz także nasze profile
w mediach społecznościowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Autorska Szkoła Podstawowa Galileo z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 13, szkola@galileo.edu.pl, nr tel. 690 660 828.

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom, jak również w celu realizacji umowy.

3. Odbiorcami danych osobowych są: firmy świadczące usługi wsparcia IT, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura rachunkowe, fundacje. Odbiorcami danych mogą być również inne podmioty z których wsparcia będzie administrator korzystał.

4. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych, b) żądania sprostowania danych,
c) żądania usunięcia danych,
d) do przenoszenia danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) żądania ograniczenia przetwarzania,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych, przez czas ich trwania.

Całość prezentowanej strony internetowej (treści, materiały, grafika) stanowi własność Galileo – Autorskiej Szkoły Podstawowej i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, póz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody przedstawiciela szkoły.

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane bez powyższej zgody jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji (linku do odpowiedniej zakładki strony internetowej szkoły).