Półkolonie lato 2021

zapewniamy:
– opiekę od 8:00-16:00
– dwudaniowy obiad, przekąskę i ubezpieczenie NNW w cenie półkolonii

ilość miejsc: 10 (na turnus)

cena 1 turnus: 500 zł/os.
(możliwość zniżek – informacja poniżej)

termin: 28.06-09.07.2021

zgłoszenia przyjmujemy do: 31 maja 2021

miejsce: ul. Fabryczna 13 (Wrocław)

Zapraszamy dzieci w wieku 6-13 lat.

Półkolonie w Galileo to ekscytujące eksperymenty, dogłębne obserwacje świata pod naszymi nogami i nad naszymi głowami. To zagłębianie się w magiczny świat baśni i legend oraz czas na bycie poszukiwaczem skarbów. To codzienne gry i zabawy na świeżym powietrzu oparte na zdobywaniu wiedzy i doświadczenia z wielu dziedzin nauki. Podczas półkolonii mamy także możliwość wyjścia do pobliskiego parku i nie tylko.

Naszą kadrę tworzą nauczyciele pracujący na co dzień w Szkole Galileo, którzy skupiają uwagę na dziecku i jego potrzebach. Łączymy dobrą zabawę z budowaniem relacji opartej na szacunku i dialogu. Jako szkoła przestrzegamy wszelkich norm prawnych związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym ze zgłoszeniem do Kuratorium Oświaty.

Dwa turnusy do wyboru!
– I turnus: Matematyczno-przyrodnicze zagadki i wybuchy (28.06-02.07)
– II turnus: Opowieści wszelakiej treści i poszukiwacze skarbów (05-09.07)

Jednak nie trzeba ograniczać się tylko do jednego.

Grafik dnia
8:00 – początek dnia, przyprowadzanie dzieci
8:30 – śniadanie
9:00 – powitanie, zabawy indywidualne
10:00 – zajęcia tematyczne
12:00 – przerwa na przekąskę
12:30 – zajęcia tematyczne
14:00 – obiad
14:30 – zajęcia aktywizujące, zabawy na dworze, odpoczynek, lektura
15:00 – podsumowanie dnia
15:30-16:00 – zabawy indywidualne, odbiór dzieci

Cena i zniżki
– 1 turnus: 500 zł/os.
– 5% zniżki przy zapisaniu 1 dziecka na dwa turnusy*
– 5% zniżki przy zapisaniu rodzeństwa*

*zniżki nie łączą się

Zapisy
Aby zgłosić dziecko:
1. wypełnij poniższy formularz;
2. w ciągu kolejnych 3 dni roboczych otrzymasz na maila Kartę Kwalifikacyjną;
3. wypełnij Kartę i odeślij skan na adres e-mail szkola@galileo.edu.pl;
4. umówimy się na podpisanie umowy;
5. wpłać 100 zł zaliczki, aby zarezerwować miejsce;
6. pozostałą kwotę wpłać do 18 czerwca.

W przypadku, gdy półkolonie zostaną odwołane ze względu na okoliczności siły wyższej, nieprzewidziane i niezależne od Organizatora i Rodzica, w szczególności w wyniku decyzji organów rządzących i/lub samorządowych dot. COVID-19, Rodzicom przysługuje zwrot poniesionych kosztów bez możliwości zwrotu zaliczki.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Autorska Szkoła Podstawowa Galileo z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 13, szkola@galileo.edu.pl, nr tel. 690 660 828.

2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (§1 pkt. 7) w celu realizacji półkolonii, jak również w celu realizacji umowy dot. półkolonii.

3. Odbiorcami danych osobowych są: firmy świadczące usługi wsparcia IT, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura rachunkowe, fundacje. Odbiorcami danych mogą być również inne podmioty, z których wsparcia będzie administrator korzystał.

4. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych, b) żądania sprostowania danych,
c) żądania usunięcia danych,
d) do przenoszenia danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) żądania ograniczenia przetwarzania,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej j.w.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych, przez czas ich trwania.