Informacje od naszych nauczycieli oraz podstawę programową (zarówno całą jak i konkretnego przedmiotu w danej klasie) znajdziecie poniżej. 

Dodatkowe materiały dostępne są dla naszych uczniów, w chmurze, po zalogowaniu. Pamiętajcie jednak, że mimo tego, że zebraliśmy je tam pod kątem przygotowania do egzaminu, możecie śmiało korzystać z wszystkiego, co znajdziecie w internecie/ domu/ księgarni/ bibliotece/ na całym świecie.

Harmonogram Waszych egzaminów ustalamy wspólnie w październiku.

Całość prezentowanej strony internetowej (treści, materiały, grafika) stanowi własność Galileo – Autorskiej Szkoły Podstawowej i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, póz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody przedstawiciela szkoły.

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane bez powyższej zgody jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji (linku do odpowiedniej zakładki strony internetowej szkoły).