Czego uczy niepubliczna szkoła podstawowa?

W ciągu ostatnich dekad szkolnictwo w Polsce uległo licznym przemianom. Jedną z nich jest rosnąca liczba szkół niepublicznych, w których obowiązujący program nauczania realizowany jest według autorskich modeli edukacyjnych. Często odbiegają one od tego jakie są stosowane w państwowych szkołach podstawowych i jakie rodzice pamiętają ze swoich czasów szkolnych. Wielu z nich ma wątpliwości, czy niepubliczna szkoła podstawowa zdoła przygotować ich pociechę do edukacji na wyższych poziomach, wykonywania atrakcyjnego zawodu, a przede wszystkim – dobrego funkcjonowania w społeczeństwie. Nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć się na temat ogółu szkół niepublicznych w Polsce, ale możemy opowiedzieć Wam, czego uczymy w Galileo.

Wspieramy rozwój zainteresowań

Jak każda szkoła Galileo realizuje podstawę programową określoną przez MEN. Zajęcia nie mają jednak formy wykładu, którego uczniowie słuchają w ławkach. Dzieci mogą doświadczać otaczającej ich rzeczywistości, eksperymentować, zaspokajać ciekawość, którą – z sukcesem – staramy się w nich rozbudzić. Nie dzielimy uczniów na klasy czy grupy wiekowe. Każde dziecko ma możliwość uczyć się w swoim tempie, zgłębiając te zagadnienia, które w danym momencie są dla niego najbardziej interesujące. Stwarzamy naszym podopiecznym okazje do współpracy, dzielenia się swoją wiedzą i pasjami. Nauczyciel nie pełni w tym procesie roli wszechwiedzącego autorytetu, lecz przewodnika, który wspomaga uczniów w odkrywaniu świata. Dzięki temu dzieci traktują naukę jak przygodę i łatwo internalizują wiedzę.

Uczymy, jak mądrze się uczyć

W dzisiejszej rzeczywistości zaledwie kilka kliknięć myszki (albo stuknięć w ekran noszonego w kieszeni smartfona) dzieli nas od całej wiedzy, jaką ludzkość zdobyła na przestrzeni dziejów. Nie potrzebujemy jej zapamiętać, a wręcz jest to niemożliwe. Znacznie istotniejsza stała się umiejętność wyławiania wartościowych danych z informacyjnego szumu. Chcemy wyposażyć w nią naszych podopiecznych. Uczymy ich, jak odróżniać fakty od opinii, rozpoznawać wiarygodne źródła i poddawać je samodzielnej analizie. Dokładamy starań, by uczniowie Galileo umieli korzystać z przydatnych im zasobów wiedzy, ale nade wszystko potrafili myśleć twórczo, krytycznie oraz dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe – w globalnych procesach i we własnych postawach oraz działaniach.

Pokazujemy złożoność świata

W Naszej Szkole za podstawowym celem zdobywania wiedzy jest umiejętność dostrzegania rozmaitych zależności w świecie. Zapamiętanie wzorów reakcji chemicznych ma sens, jeśli zrozumie się ich wpływ na zdrowie. Znajomość historii staje się cenna, jeśli za faktami dostrzega się ludzkie motywacje. Nauka o klimacie nabiera znaczenia, jeśli odnosi się ją do groźby katastrofy ekologicznej. Pokazując dzieciom złożoność świata, pomagamy im nie tylko zrozumieć rzeczywistość, w której żyją, ale też to, jaki mogą mieć wpływ na jej kształt. Nasi uczniowie uczą się postępować odpowiedzialnie, z poszanowaniem praw innych istot, z troską o przyszłość naszej planety. Dzięki wspólnie spędzanemu czasowi odkrywają, że warto się doskonalić nie dla ocen czy nagród, ale po to, by świat stał się lepszym miejscem.

Kształtujemy umiejętności społeczne

Nauka w szkole niepublicznej, jaką jest Galileo, to znacznie więcej niż zdobywanie merytorycznej wiedzy podczas zajęć lekcyjnych. Uczymy się całe życie, w każdym momencie – nie tylko w chwili, gdy pochylamy się nad książką czy realizacją projektu. Tak naprawdę najważniejsze kompetencje zdobywamy, obcując z innymi ludźmi – dzieląc się swoimi zainteresowaniami, poglądami, rozwiązując konflikty. To dzięki takim codziennym sytuacjom można rozwinąć swoją wrażliwość, empatię, umiejętność współpracy, pewność siebie, asertywność czy odwagę cywilną. Służy temu nie tylko autorska forma prowadzonej przez nas edukacji, ale też organizacja szkolnej społeczności. Jesteśmy szkołą demokratyczną, w której każdy ma takie samo prawo do wyrażenia własnego zdania i realizacji własnych potrzeb – poszanowaniem praw innych osób. Taka postawa to jedna z cenniejszych umiejętności uczniów Galileo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *