FAQ w edukacji domowej

Tak formalnie edukacja domowa jest formą spełniania obowiązku szkolnego. Dotyczy wszystkich objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, czyli od 6 lat do ukończenia 18 roku życia. Tę formę nauki reguluje artykuł 37 Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r., a obowiązujące wyjaśnienie można znaleźć na stronie MEN. Obecnie w edukacji domowej jest coraz więcej dzieci w Polsce (na początku roku 2021 było ich sporo ponad 12 tyś.). Sama nazwa pochodzi z angielskiego homeschooling, co jednak nie oznacza, że dziecko w ED siedzi w domu przed komputerem, wręcz przeciwnie – cały świat stoi przed nim otworem 😊, ma czas na hobby, rozwijanie pasji, poświęcanie czasu na rzeczy dla niego istotne.

Ze szkołą, w tym przypadku z Galileo, dzieci mogą się widzieć, jeżeli chcą, tylko przy okazji egzaminów*, które same w sobie są obowiązkowe, ale sposób i terminy ich organizowania zależą od obu stron: ucznia i Galileo. To nie musi być seria egzaminów raz do roku, jeden przedmiot po drugim. Umawiamy się z każdym z Was tak, żeby wszystkim pasowało 😊

*jednak bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnych wydarzeniach, wyjściach czy wycieczkach 😉

— stałą opiekę tutora – w każdej nurtującej Was kwestii jest Waszym pierwszym kontaktem z Galileo, odpowie na każde pytanie, będzie wiedział do kogo pokierować lub gdzie szukać odpowiedzi;
― więcej czasu na rozwijanie pasji i zainteresowań, spotkania z przyjaciółmi, wycieczki, czytanie, gry;
― możliwość spania do południa 😊;
― możliwość nauki zawsze i wszędzie;
― w porównaniu do szkoły tradycyjnej – mniej stresu, brak sprawdzianów, klasówek, kartkówek, obliczania średniej, frekwencji (nie porównujemy do nauki stacjonarnej w Galileo, bo u nas przecież też tego nie ma 😉);
― możliwość udziału w organizowanych przez Galileo półkoloniach (są co roku dwa tygodnie bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego);
― możliwość uczestniczenia w zajęciach online organizowanych przez Galileo;
― zniżki na zajęcia, kursy, warsztaty itd. organizowane przez nasze ePicentrum edukacyjne;
― i wiele innych.

Tak, od pierwszego roku istnienia Galileo współpracujemy z rodzinami w ED 😊

Wystarczy złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka do Galileo w trybie edukacji domowej.

Dlaczego u nas jest tylko jeden dokument, a w innych szkołach aż trzy?
W Galileo staramy się nie męczyć środowiska bardziej niż jest to absolutnie konieczne. W tym jednym dokumencie zawarte są wszystkie wymagane prawem wnioski, oświadczenia, zaświadczenia i deklaracje 😉

Od 1 lipca 2021 roku nie jest już potrzebna.

Dokumenty można złożyć w każdej chwili. Nie ma ograniczeń czasowych.

Tak. Dziecko, które będzie u nas w ED otrzyma dostęp do “chmury” Box, w której umieszczone będą materiały pomocne w nauce. Pamiętajcie jednak, że także możecie śmiało korzystać ze wszystkiego, co znajdziecie w internecie/ domu/ księgarni/ bibliotece/ na całym świecie.

Harmonogram egzaminów ustalamy wspólnie w październiku.

Nie, prawo wymaga, aby odebrać je osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Całość prezentowanej strony internetowej (treści, materiały, grafika) stanowi własność Galileo – Autorskiej Szkoły Podstawowej i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, póz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody przedstawiciela szkoły.

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane bez powyższej zgody jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji (linku do odpowiedniej zakładki strony internetowej szkoły).