Zapraszamy do kontaktu.

W sekretariacie czeka na was
Gabriela 

Jesteśmy otwarci na nowych Uczniów i Uczennice cały rok. Pamiętajcie jednak, że w okresie rekrutacji na kolejny rok szkolny (późna zima-wczesna wiosna) tylko podpisana umowa zapewnia miejsce dla Dziecka w Galileo we wrześniu!

Zasady rekrutacji do Galileo

Harmonogram znajdziesz tutaj.

Wszystkich Rodziców wraz z Dziećmi zapraszamy na spotkania indywidualne. Przyjęcie Dziecka do Galileo z ominięciem tych spotkań nie jest możliwe. Ta szkoła różni się od innych, więc bardzo zależy nam na tym, aby Wasza decyzja o włączeniu się do naszej społeczności była świadoma i gruntownie przemyślana. W innym wypadku Wy możecie być rozczarowani, a najbardziej ucierpi na tym wasze Dziecko.

Krok 1 – Wstęp od Galileo
Staramy się, aby na naszej stronie internetowej i profilu na FB wszelkie informacje o Galileo były aktualne. Co jakiś czas uzupełniamy FAQ (najczęściej pojawiające się z Waszej strony pytania) o nowe kwestie, które wybrzmiewają podczas spotkań rekrutacyjnych. Warto tam zajrzeć, bo jest spora szansa na to, że znajdziecie tam odpowiedź na pytanie, które chodzi Wam po głowie.

Poświęćcie też koniecznie trochę czasu na zapoznanie się z dokumentami szkolnymi zamieszczonymi w zakładce Dokumenty szkoły: statutem i założeniami programowymi. To nasza wewnętrzna Konstytucja, w które opisaliśmy naszą wizję Galileo, nasze podejście do Dzieci, wychowania i edukacji.

Tak działamy. Jeśli to Wam odpowiada – to super, najpewniej Galileo to miejsce, którego szukacie dla swojego Dziecka. Jeśli odpowiada Wam większość, ale na przykład nie szczepicie Dziecka – na pewno znajdziecie szkołę, która przyjmie Was z otwartymi ramionami 😊

Krok 2 – Wniosek
Prześlijcie do nas na adres szkola@galileo.edu.pl  wypełniony i podpisany Wniosek o przyjęcie Dziecka do Galileo, i cierpliwie zaczekajcie na kontakt z naszej strony.

Krok 3 – Spotkanie
Zadzwoni do Was Gabriela, z którą ustalicie dogodny termin spotkania w Galileo.

Krok 4 – Dzień próbny
Na spotkaniu ustalamy datę dnia próbnego, czyli dnia, który Dziecko spędzi z nami, uczestnicząc w standardowym dniu szkolnym. Informacje o dniu próbnym można znaleźć w Regulaminie dnia próbnego.

Krok 5 – Słuchanie siebie
Dziecko, Rodzice i Galileo podejmują decyzję o współpracy. Myślimy, rozmawiamy, słuchamy intuicji i rozumu. Może okazać się, że będzie potrzebny jeszcze jeden dzień próbny. Może się okazać, że wybuchła miłość od pierwszego wejrzenia 😉

Krok 6 – Formalności
W przypadku Waszej i naszej pozytywnej decyzji podamy dalsze kroki i przygotujemy umowę.

——-

Harmonogram zapisów na rok szkolny 2023/ 2024:

Rekrutację uruchamiamy od 2 stycznia 2023.

Do 3 marca 2023 przyjmujemy wnioski.

Do 7 marca 2023 każda rodzina która złożyła wniosek spełniający kryteria (uzupełniony, podpisany, z kompletem załączników – wnioski niekompletne nie są rozpatrywane) otrzyma z naszej strony propozycję daty spotkania w szkole. Dzwonimy do Was według kolejności zgłoszeń.

W dniach 6 marca – 31 marca 2023 odbywają się dni próbne w Galileo.

W dniach 27 marca – 5 kwietnia 2023, w godzinach pracy Sekretariatu, zapraszamy na podpisywanie umów i tym samym z dniem 5 kwietnia zamykamy możliwość zapisu.

Dodatkową rekrutację planujemy uruchomić w drugiej połowie sierpnia.

Zapraszamy do kontaktu.

W sekretariacie na parterze czeka na was Gabriela

Jesteśmy otwarci na nowych Uczniów i Uczennice cały rok. Pamiętajcie jednak, że w okresie rekrutacji na kolejny rok szkolny (późna zima-wczesna wiosna) tylko podpisana umowa zapewnia miejsce dla Dziecka w Galileo we wrześniu!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Autorska Szkoła Podstawowa Galileo z siedzibą we Wrocławiu (53-609) przy ul. Fabrycznej 13, szkola@galileo.edu.pl, nr tel. 690 660 828.

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom, jak również w celu realizacji umowy.

3. Odbiorcami danych osobowych są: firmy świadczące usługi wsparcia IT, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura rachunkowe, fundacje. Odbiorcami danych mogą być również inne podmioty z których wsparcia będzie administrator korzystał.

4. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych, b) żądania sprostowania danych,
c) żądania usunięcia danych,
d) do przenoszenia danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) żądania ograniczenia przetwarzania,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych, przez czas ich trwania.

Całość prezentowanej strony internetowej (treści, materiały, grafika) stanowi własność Galileo – Autorskiej Szkoły Podstawowej i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, póz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody przedstawiciela szkoły.

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane bez powyższej zgody jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji (linku do odpowiedniej zakładki strony internetowej szkoły).