Dołącz do nas

 

Rekrutacja do Autorskiej Szkoły Podstawowej Galileo

 

Zasady rekrutacji do ASP Galileo

Wszystkich Rodziców wraz z Dziećmi zapraszamy na spotkania rekrutacyjne. Przyjęcie Dziecka do Galileo z ominięciem tych spotkań nie jest możliwe. Ta szkoła różni się od innych, więc bardzo zależy nam na tym, aby Wasza decyzja o włączeniu się do naszej społeczności była świadoma i gruntownie przemyślana. W innym wypadku Wy możecie być rozczarowani, a najbardziej ucierpi na tym wasze Dziecko.

Krok 1 – Wstęp od Galileo

Staramy się, aby na naszej stronie internetowej i profilu na FB wszelkie informacje o Galileo były aktualne. Co jakiś czas uzupełniamy FAQ (najczęściej pojawiające się z Waszej strony pytania) o nowe kwestie, które wybrzmiewają podczas spotkań rekrutacyjnych. Warto tam zajrzeć, bo jest spora szansa na to, że znajdziecie odpowiedź na pytanie, które chodzi Wam po głowie.

Poświęćcie też koniecznie trochę czasu na zapoznanie się z dokumentami szkolnymi zamieszczonymi w zakładce Dokumenty: statutem ASP Galileo i założeniami programowymi. To nasza wewnętrzna Konstytucja, w której opisaliśmy naszą wizję szkół Galileo, nasze podejście do Dzieci, wychowania i edukacji.

Tak działamy. Jeśli to Wam odpowiada – to super, najpewniej Galileo to właśnie miejsce, którego szukacie dla swojego Dziecka. Jeśli odpowiada Wam większość, ale na przykład nie szczepicie Dziecka – na pewno znajdziecie szkołę, która przyjmie Was z otwartymi ramionami.

Krok 2 – Wniosek

Prześlijcie do nas wniosek o przyjęcie Dziecka do ASP Galileo, i cierpliwie zaczekajcie na kontakt z naszej strony.

Krok 3 – Spotkanie

Zadzwoni do Was ktoś od nas i wspólnie ustalicie dogodny termin spotkania w Galileo. W spotkaniu będziecie uczestniczyć, wraz z dzieckiem, z kilkoma innymi rodzinami – ze względu na liczbę chętnych, nie prowadzimy już spotkań indywidualnych. Z naszej strony w spotkaniu bierze udział Dyrektorka oraz zespół odpowiedzialny za pomoc psychologiczno–pedagogiczną, czyli nasze pedagożki oraz psycholożka.

TU UWAGA. Doświadczenie nauczyło nas, że zdarzają się ludzie, którzy przekładają spotkania, czy tygodnie próbne (albo jedno i drugie) po kilka razy, a następnie i tak po prostu nie przychodzą, blokując tym samym możliwość udziału innym, nie szanując naszego ani ich czasu. W związku z tym udział w rekrutacji w terminach przez nas zaproponowanych nadal jest oczywiście bezpłatny, ale wprowadziliśmy opłaty, z góry, za rezerwację każdego dodatkowego terminu – czy to spotkania, czy tygodnia próbnego. Jeśli więc nie pasuje Ci termin, na który już się umówiłeś / umówiłaś, rezerwacja kolejnego wymaga opłaty z góry. Jest to oczywiście opłata bezzwrotna.

Krok 4 – Dwa próbne tygodnie

Kolejnego dnia zadzwonimy do Was z informacją zwrotną, czyli najpewniej z zaproszeniem na czas próbny – czas, który Dziecko spędzi z nami, uczestnicząc w “standardowym” życiu szkolnym. Informacje o okresie próbnym można znaleźć w regulaminie dnia próbnego. Może się też okazać, że mamy wątpliwości, potrzebujemy coś omówić, widzimy potrzebę dodatkowego spotkania Rodziny z naszym zespołem PPP. Taka konsultacja, jeśli po spotkaniu wciąż chcecie zapisać do nas Dziecko, jest wtedy obligatoryjna i płatna.

Krok 5 – Formalności

Po okresie próbnym Dziecko, Rodzice i Galileo podejmują decyzję o współpracy. Myślimy, rozmawiamy, słuchamy intuicji i rozumu. Może okazać się, że będziecie potrzebować jeszcze czasu próbnego – pamiętajcie,
że drugi i kolejne są już płatne. Może się okazać, że wybuchła miłość od pierwszego wejrzenia. Jeżeli decyzja Galileo jest pozytywna, Rodzice mają obecnie dwa, trzy dni na podjęcie decyzji, wpłatę wpisowego i podpisanie umowy. W przypadku braku takiej decyzji, kończymy proces rekrutacyjny, a na to miejsce przyjmujemy kolejną chętną i zdecydowaną osobę.

UWAGA, WAŻNE:

Wrzesień jest u nas miesiącem, w którym wszystko sobie pomaluteńku układamy i snujemy plany na rok szkolny. Powolutku poznajemy się nawzajem, jedziemy też na kilkudniową coroczną wycieczkę integracyjną, która dla osób nowo zapisanych jest traktowana jako obligatoryjna (traktujemy czas wyjazdu również jako okres próbny).

***

Harmonogram zapisów na rok szkolny 2024/ 2025:

Rekrutację uruchamiamy od 2 stycznia 2024.

Do 31 stycznia 2024 przyjmujemy wnioski, i do wtedy też każda rodzina, która złożyła wniosek spełniający kryteria (z kompletem załączników – wnioski niekompletne nie są rozpatrywane) otrzyma z naszej strony propozycję daty spotkania w szkole. Dzwonimy do Was według kolejności zgłoszeń.

Spotkania te będą miały miejsce w lutym 2024.

Tygodnie próbne w Galileo mają miejsce w marcu 2024.

Do 12 kwietnia 2024 zapraszamy ostatnie rodziny na podpisywanie umów i tym samym z dniem 12 kwietnia 2024 zamykamy możliwość zapisu na rok szkolny 2024/2025.

Dodatkowej rekrutacji w tym roku już nie planujemy.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Autorska Szkoła Podstawowa Galileo z siedzibą we Wrocławiu (53-648) przy ul. Inowrocławskiej 56, nr tel. 690 660 828, szkola@galileo.edu.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom, jak również w celu realizacji umowy.

3. Odbiorcami danych osobowych są: firmy świadczące usługi wsparcia IT, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura rachunkowe, fundacje. Odbiorcami danych mogą być również inne podmioty z których wsparcia będzie administrator korzystał.

4. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych, b) żądania sprostowania danych,
c) żądania usunięcia danych,
d) do przenoszenia danych,
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) żądania ograniczenia przetwarzania,

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji prawnych, przez czas ich trwania.

 

Całość prezentowanej strony internetowej (treści, materiały, grafika) stanowi własność Galileo – Autorskiej Szkoły Podstawowej i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, póz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody przedstawiciela szkoły. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane bez powyższej zgody jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji (linku do odpowiedniej zakładki strony internetowej szkoły).