Dziś otrzymaliśmy postanowienie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, opiniujące pozytywnie spełnienie wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.