O zgromadzeniach słów kilka…

Co tydzień w piątki o 10 gromadzimy się wspólnie na tzw. zgromadzeniach Społeczności szkolnej. Dla osób spoza szkoły może wydawać się to coś egzotycznego, dlatego postanowiliśmy, że przybliżymy Wam to zagadnienie.

Zgromadzenia Społeczności szkolnej to koncepcja zaczerpnięta z edukacji demokratycznej, w której każda jednostka jest pełnoprawnym członkiem zbiorowości. Niezależnie od tego, czy to uczeń czy nauczyciel, wszyscy jesteśmy sobie równi i mamy te same prawa. W naszej szkole nie istnieje podejście autorytarne, a szacunkiem obdarzamy siebie nawzajem niezależnie od wieku i pełnionej funkcji. Cotygodniowe zgromadzenia Społeczności służą omawianiu spraw z całego tygodnia. Kwestie do omówienia na zgromadzeniach zamieszczamy na tablicy, na której każdy może napisać swoją sprawę, którą chce poruszyć na spotkaniu. Mogą to być, np. kwestie sporne, które wymagają rozstrzygnięcia na forum szkolnym, uwagi do członków Społeczności, czy też pomysły na wprowadzenie nowych zasad, czy przedsięwzięć. Na cotygodniowych spotkaniach można także przeprowadzać głosowania dotyczące rozmaitych kwestii. Obowiązuje zasada demokratycznego podejmowania decyzji większością głosów.

Na zgromadzeniu 30 października ustaliliśmy nową zasadę przeprowadzania zgromadzeń. Od listopada podczas piątkowych spotkań poza sprawami bieżącymi będziemy dzielić się efektami naszej pracy nad tygodniowymi projektami, a także będzie opowiadać o napotkanych po drodze trudnościach oraz sposobach, które pozwoliły nam te trudności rozwiązać. Ponadto Marcel z pomocą Eweliny podjął się stworzenia wirtualnej tablicy ogłoszeń/spraw na zgromadzenia, która na czas nauczania zdalnego pozwoli nam dzielić się kwestiami przeznaczonymi do omówienia w całym gronie. Efektami gotowych projektów będziemy się dzielić z Wami na bieżąco.

P.S. Już jeden projekt możecie zobaczyć tutaj.